Galeria

FaceBookYoutube

Obiady

Informujemy że, wydawanie obiadów rozpoczniemy w dniu 11 września. Do 8 września za miesiąc wrzesień należy wpłacić na konto kwotę 150 zł /nr kotna: 13 1600 1462 1834 0896 4000 0003/. Do 8 września do godz. 14.00 dostarczamy do sekretariatu podpisane umowy wraz wyciągiem przelewu.
Informujemy, że istnieje możliwość zamawiania obiadów w wybranych dniach tygodnia wyłącznie po podpisaniu aneksu. Wtedy koszty równe są sumie dni danego miesiąca pomnożone przez koszt obiadu równy 10 zł brutta. Koszty za obiady dedykowane umawiana są indywidualnie w sekretariacie.

2017_2018_Umowa_o_korzystanie_z_obiadow_w_stolowce_szkolnej

Aneks na obiady

Udostępnij